Jak długo stosować Bactrim


Jak długo stosować Bactrim

Najlepszym sposobem przyjmowania bactrimu jest stosowanie się do zaleceń lekarza. Należy przyjmować bactrim przez pełny kurs czasu przepisany przez lekarza. Może to pomóc w całkowitym usunięciu zakażenia i zapobiec wytworzeniu przez bakterie odporności na lek.

Lekarz przepisze odpowiednią dla Ciebie dawkę bactrimu, w zależności od rodzaju zakażenia i Twojego wieku. Należy również przyjmować regularną ilość płynów podczas przyjmowania bactrimu. Picie dużej ilości wody może pomóc złagodzić niektóre objawy i zapobiec tworzeniu się kamieni nerkowych podczas przyjmowania bactrimu.

Jak długo stosować bactrim

Zalecana dawka bactrimu dla dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat to jedna tabletka do 4 razy na dobę. Zalecana dawka dla dorosłych i dzieci poniżej 12 lat to jedna zawiesina doustna do 4 razy na dobę, w zależności od wieku i masy ciała dziecka.

Zazwyczaj można przyjmować bactrim bez jedzenia, chociaż lepiej jest coś zjeść przed przyjęciem dawki. Jeśli konieczne jest przyjęcie dawki z jedzeniem, należy pamiętać o przestrzeganiu wskazówek na etykiecie.

Należy unikać spożywania zbyt dużej ilości soli podczas przyjmowania leku bactrim, ponieważ może to zwiększyć ryzyko krwawienia z żołądka lub jelit. Może to być poważne i może wymagać pomocy doraźnej (należy wezwać pogotowie).

Leki, które mogą wchodzić w interakcje z bactrimem to m.in. warfaryna (Coumadin, Jantoven), fenytoina (Dilantin), metotreksat (Trexall) i niektóre leki na cukrzycę. Pamiętaj, aby powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych lekach, w tym o lekach wydawanych na receptę i bez recepty, witaminach i suplementach ziołowych.

Inne działania niepożądane bactrimu mogą obejmować niski poziom cukru we krwi (hipoglikemia). Zdarza się to częściej u osób z cukrzycą. Objawy niskiego poziomu cukru we krwi obejmują uczucie roztrzęsienia, nerwowości lub niepokoju, szybkie bicie serca, pocenie się lub dreszcze na ciele, dezorientację, osłabienie, niską energię i uczucie głodu.

Lekarz powinien również regularnie sprawdzać stężenie cukru we krwi podczas leczenia lekiem bactrim, aby upewnić się, że pacjent nie ma niebezpiecznie niskiego stężenia cukru we krwi. Jest to bardziej prawdopodobne, jeśli pacjent ma cukrzycę lub problemy z wątrobą lub nerkami, jeśli pacjent przyjmuje duże dawki bactrimu lub jeśli nie otrzymuje wystarczającej ilości pożywienia.

Należy również zgłaszać wszelkie czarne, smoliste stolce, krwawiące dziąsła, punktowe czerwone plamy na skórze, nietypowe krwawienia lub siniaki, lub inne nietypowe objawy. Mogą one wskazywać na reakcję alergiczną na bactrim lub inny antybiotyk.

Nie należy przyjmować leku bactrim, jeśli pacjent jest uczulony na sulfametoksazol lub trimetoprim. Możesz być również uczulony na inne antybiotyki sulfowe, takie jak tetracykliny (np. doksycyklina, minocyklina, tetracyklina). Możesz mieć reakcję alergiczną, jeśli kiedykolwiek miałeś astmę lub problem z oddychaniem, byłeś narażony na działanie jodków lub miałeś problemy z wątrobą, niedokrwistość lub małą liczbę płytek krwi spowodowane stosowaniem trimetoprimu lub leku z grupy sulf.

Bactrim powinien być stosowany tylko w przypadku zakażeń, które lekarz zdiagnozował i mocno podejrzewa, że są spowodowane przez wrażliwe bakterie. Lek ten może być stosowany w leczeniu zakażeń ucha, zakażeń dróg moczowych, zapalenia płuc, shigellozy i zapalenia płuc wywołanego przez Pneumocystis jiroveci u osób zakażonych wirusem HIV.

Podobne tematy