Allegra – Jak długo stosować Allegrę?


Jak długo stosować Allegrę

Leki przeciwhistaminowe, takie jak allegra, działają poprzez blokowanie efektów histaminy w organizmie. Histamina jest substancją chemiczną, którą organizm uwalnia, gdy jest narażony na działanie alergenów, takich jak pyłki, ambrozja i sierść zwierząt domowych. Kiedy histamina jest zablokowana, objawy alergii takie jak kichanie, swędzenie nosa lub gardła oraz swędzenie, łzawienie oczu ustępują.

Substancją czynną w leku Allegra jest feksofenadyna. Jest to lek przeciwhistaminowy, który jest stosowany w leczeniu objawów sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u dorosłych i dzieci w wieku 12 lat lub starszych, a także objawów przewlekłej pokrzywki (pokrzywki) u dorosłych i dzieci w wieku 6 miesięcy lub starszych.

Jak przyjmować lek Allegra

Dawka feksofenadyny zależy od stanu zdrowia i potrzeb pacjenta, a także od nasilenia objawów alergii. Konieczne będzie ścisłe przestrzeganie zaleceń lekarza. Zalecana dawka to 60 mg dwa razy na dobę dla dorosłych i dzieci w wieku 12 lat lub starszych, lub 180 mg raz na dobę dla dorosłych i dzieci w wieku od 4 do 11 lat.

Aby upewnić się, że otrzymujesz odpowiednią ilość feksofenadyny, odmierzaj dawkę za pomocą dozownika leku lub strzykawki doustnej. Miarki te są znacznie dokładniejsze niż używanie łyżki domowej, dlatego należy poprosić farmaceutę o jedną z nich.

Można również użyć specjalnej tabletki rozpuszczającej, którą wkłada się do ust i pozwala rozpuścić się na języku. W przypadku tej formy, należy użyć niewielkiej ilości wody, aby pomóc lekowi być bardziej skutecznym.

Podczas przyjmowania feksofenadyny ważne jest, aby pić dużo płynów, co pomoże uniknąć suchości lub kataru. Nie należy przyjmować feksofenadyny z sokami owocowymi, ponieważ mogą one zakłócać sposób jej wchłaniania do organizmu i mogą powodować działania niepożądane, takie jak zawroty głowy lub senność.

Nie należy stosować feksofenadyny z narkotycznymi lekami przeciwbólowymi, lekami uspokajającymi lub innymi lekami nasennymi, takimi jak benzodiazepiny. Leki te mogą nasilać senność wywołaną przez ten lek i ich łączne stosowanie może być niebezpieczne.

Nie należy przyjmować feksofenadyny, jeśli pacjent przyjmuje pewne leki zwane inhibitorami monoaminooksydazy, czyli leki, które mogą mieć wpływ na zdolność organizmu do wytwarzania serotoniny i noradrenaliny. Należą do nich izokarboksazyd, linezolid, błękit metylenowy w zastrzykach, fenelzyna, rasagilina i selegilina.

Nie wiadomo, czy feksofenadyna wchodzi w interakcje z innymi lekami, ziołami lub suplementami diety. Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych lekach, ziołach i suplementach.

Jeśli masz alergiczny test skórny, ważne jest, aby przerwać przyjmowanie tego leku przed testem, ponieważ może on zakłócać wyniki testu. Nie jest również bezpieczne stosowanie tego leku podczas przyjmowania leków rozrzedzających krew na receptę lub antybiotyków.

Jednoczesne przyjmowanie leku Allegra i innych leków może powodować poważne lub zagrażające życiu działania niepożądane. Aby zmniejszyć ryzyko, należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich innych przyjmowanych lekach, w tym lekach dostępnych bez recepty, witaminach i produktach ziołowych. Może być konieczna zmiana dawki innych leków.

Podobne tematy